THÔNG TIN CHIẾN DỊCH

TH True milk Là thương hiệu quốc gia Việt Nam, TH phát triển sản phẩm từ sữa tươi sạch, thực phẩm sạch, đồ uống tốt cho sức khỏe, dược liệu, rau quả, mía đường. Chúng tôi hiểu rằng các phương thức kinh doanh có trách nhiệm chính là nền tảng cho thành công của mình.

 

Các dự án của TH đều đi theo hướng ứng dụng công nghệ cao và quản trị 4.0 áp dụng các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, làm nông/ lâm nghiệp bền vững, chủ động tạo nguồn nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, chế biến ra các sản phẩm chất lượng cao.

 

>>Chính sách hoa hồng: 4.32%

 

>>Điều kiện chấp nhận đơn hàng:

Khách hàng mua hàng và hoàn thành thanh toán, không đổi trả hàng 

 

>>Điều kiện từ chối đơn hàng:

Khách hàng không nghe máy, nhận hàng và không thanh toán, khách hàng trả hàng

login