ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

I. Nguyên tắc chung

Những điều khoản sau đây được soạn thảo dựa trên các văn bản pháp luật có liên quan và chính thức được áp dụng bởi Ban Quản trị Website Lastsave.vn cũng như thành viên đăng ký sử dụng, tham gia các chương trình mua hàng khuyến mại, hoàn tiền được tổ chức thực hiện trên Website Lastsave.vn.

 

Khi người tiêu dùng và/hoặc đối tác truy cập vào website Lastsave.vn để sử dụng dịch vụ thì mặc định rằng người tiêu dùng và/hoặc đối tác đã đồng ý tuân thủ và chấp thuận bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động của Website Lastsave.vn.

 

Ban Quản trị Website Lastsave.vn không có nghĩa vụ phải thông báo tới từng Thành viên về bất kỳ thay đổi nào trong điều khoản. Để nắm được thông tin về những điều khoản sử dụng mới nhất, Thành viên có thể truy cập trực tiếp trang web này.

 

II. Định nghĩa

1. LastSave là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, giới thiệu, quảng bá thông tin về sản phẩm, về các chương trình khuyến mại cho các doanh nghiệp có trả thưởng cho thành viên, do Công ty Cổ phần ADPIA là đơn vị chủ quản, chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các dịch vụ giới thiệu, quảng bá thông tin cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân có yêu cầu tại địa chỉ website https://www.lastsave.vn.

 

2. Thành viên đăng ký tham gia trên Website Lastsave.vn ("Thành viên") là cá nhân có nhu cầu tìm kiếm thông tin sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại và mua hàng trên Website này. Thành viên phải đăng ký kê khai các thông tin cá nhân theo đúng quy định của pháp luật và chỉ có thể sử dụng dịch vụ của Website Lastsave.vn sau khi được Ban quản trị Website Lastsave.vn chính thức công nhận hoàn tất thủ tục đăng ký làm Thành viên. Thành viên sử dụng trang web này phải đồng ý rằng:

 

* Bạn là một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

* Việc bạn truy cập trang web này tại mọi thời điểm, địa điểm bạn phải thực hiện đầy đủ Điều khoản sử dụng của website.

* Mỗi cá nhân chỉ được phép tạo một tài khoản tại website Lastsave.vn. Bạn phải bảo vệ mật khẩu của bạn và giám sát các thông tin có liên quan đến tài khoản của bạn, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cả về việc tài khoản của bạn được sử dụng bởi bất cứ ai mà bạn cho phép truy cập vào nó.

* Các thông tin mà bạn cung cấp cho Ban quản trị Website Lastsave.vn là thông tin cá nhân của bạn, các thông tin đó là chính xác, đầy đủ và đúng sự thật.

 

3. Đối tác là thương nhân, tổ chức, cá nhân có quyền thực hiện chương trình khuyến mại, thực hiện giới thiệu sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam và có thể yêu cầu thực hiện giới thiệu, quảng bá thông tin về sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại trên Website Lastsave.vn.

 

4. Ban quản trị Website Lastsave.vn là đội ngũ các nhân viên của Công ty Cổ phần ADPIA, chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Website Lastsave.vn.

 

III. Chính sách thông tin cá nhân

 

1. Thu thập thông tin cá nhân: 

Khi đăng ký tài khoản Lastsave.vn, Ban quản trị website có thể yêu cầu thành viên cung cấp một số thông tin sau: Họ tên, Email, Số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng (phục vụ cho việc thanh toán).

 

Sau khi đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ gửi mã OTP xác nhận qua zalo ( với hình thức đăng ký bằng SĐT) và OTP qua email ( với hình thức đăng ký bằng email), bạn sẽ cần nhập mã OTP xác thực tài khoản để đăng nhập.

Chúng tôi có thể gửi các email hoặc mã OTP qua zalo  liên quan tới việc xác nhận, thay đổi thông tin tài khoản, thông báo các chương trình khuyến mãi, báo cáo kết quả hoạt động... vào địa chỉ email được xác nhận của bạn. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được giải quyết khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra với tài khoản.

 

2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân: 

a. Cụm từ "thông tin cá nhân" được hiểu là mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó. Theo đó, Ban quản trị website Lastsave.vn sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của Thành viên tại máy chủ hệ thống và chịu trách nhiệm về việc bảo đảm an toàn cho các thông tin này.

b. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân là từ khi Thành viên khởi tạo tài khoản đến trong suốt quá trình hoạt động của Website Lastsave.vn.

c. Thành viên cũng có thể xóa tài khoản cá nhân mình tại địa chỉ: https://www.lastsave.vn/delete-account.

 

3. Về việc sử dụng thông tin cá nhân: 

Ban quản trị website Lastsave.vn có thể sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để:

* Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên.

* Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và Website Lastsave.vn.

* Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên cũng như các hoạt động gian lận khác.

* Liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

 

4. Về việc liên kết với các website khác: 

Website Lastsave.vn có thực hiện việc liên kết với nhiều website khác. Ban quản trị website không chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến việc Thành viên cung cấp bất kỳ thông tin nào về tài khoản và mật khẩu Website Lastsave.vn trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ website Lastsave.vn

 

5. Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba: 

Website Lastsave.vn không cung cấp thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

6. Chỉnh sửa & Bảo mật: 

Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là do Thành viên quản lý. Do đó, Thành viên phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào nằm ngoài các nguyên nhân phát sinh từ website Lastsave.vn, Ban quản trị website  sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

 

Website Lastsave.vn có sử dụng thông tin từ tài khoản Google/ Facebook/Zalo của bạn trong trường hợp bạn quyết định sử dụng tài khoản Google/ Facebook/Zalo để đăng ký, đăng nhập vào Website Lastsave.vn hoặc sử dụng chức năng mời bạn bè của Website Lastsave.vn. Các thông tin này bao gồm:

* Email, giới tính, ngày sinh: được dùng để tạo tài khoản và xác thực thông tin cá nhân của bạn.

* Danh sách các liên hệ: được dùng khi bạn muốn gửi thư mời bạn bè tham gia Website Lastsave.vn.

 

Trong trường hợp Thành viên muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, Thành viên dùng chức năng "Chỉnh sửa tài khoản" để thay đổi các thông tin cá nhân.

Mọi vấn đề khúc mắc liên quan tới tài khoản và việc bảo mật thông tin cá nhân, Thành viên có thể liên hệ với Ban quản trị Website qua email support@lastsave.vn để được hỗ trợ.

 

VI. Quy trình giao dịch và Giải quyết tranh chấp

1. Quy trình dành cho Đối tác:

Ban quản trị Website Lastsave.vn tổ chức thực hiện và giới thiệu các chương trình khuyến mại, thông tin sản phẩm, dịch vụ của Đối tác có nhu cầu để Thành viên có thể tham khảo.

Công ty Cổ phần ADPIA và Đối tác cùng thảo luận thống nhất toàn bộ nội dung giới thiệu quảng bá, trên cơ sở các thông tin do Đối tác cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn: giá bán, giá giảm, hình ảnh, mô tả sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại, …. Sau khi Công ty Cổ phần ADPIA kiểm duyệt các nội dung này theo đúng quy định của pháp luật thì sẽ đăng tải thông tin trên Website Lastsave.vn để giới thiệu đến các Thành viên.

 

2. Quy trình dành cho Thành viên:

* Bước 1: Thành viên đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký.

* Bước 2: Thành viên chọn xem các thông tin giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại quan tâm.

* Bước 3: Thành viên nhấn vào các liên kết trong thông tin cần xem để đi đến các Website bán sản phẩm/dịch vụ để tiến hành tham khảo thêm hoặc đặt mua sản phẩm, dịch vụ trên các Website này. Hoặc nhấn “Mua hàng” đối với sản phẩm do Website Lastsave.vn bán trực tiếp.

* Bước 4: Nếu Thành viên có đặt mua sản phẩm, dịch vụ tại các Website trên, Công ty Cổ phần ADPIA sẽ theo dõi tình trạng của đơn hàng và sẽ trả thưởng bằng cách hoàn tiền vào tài khoản của Thành viên tại Website Lastsave.vn. Số tiền mà Lastsave.vn thưởng cho Thành viên dựa vào phần hoa hồng bán hàng mà Lastsave.vn nhận được từ Đối tác. Nếu vì lý do nào đó, phần hoa hồng này bị hủy hoặc không được chi trả, thì Lastsave.vn sẽ không thưởng tiền cho Thành viên. Thành viên cần lưu ý các trường hợp có thể làm cho mình không được nhận tiền thưởng khi mua hàng. Số tiền thưởng được quy định tại các trang thông tin về Website bán sản phẩm/ dịch vụ trên Lastsave.vn, số tiền quy định này có thể thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào các chính sách thưởng của các Đối tác cũng như của Lastsave.vn.

* Bước 5: Khi nhận được yêu cầu của Thành viên, Công ty Cổ phần ADPIA sẽ quy đổi số tiền tích lũy trong tài khoản của Thành viên thành tiền thật thực tế (theo công thức 1 đồng Ls qui đổi thành 1 VNĐ) và chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của Thành viên. Công ty Cổ phần ADPIA thực hiện giữ lại thuế thu nhập cá nhân đối với tất cả các giao dịch chuyển tiền.

 

3. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

 

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty Cổ phần ADPIA luôn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Thành viên/ Đối tác vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

* Bước 1: Thành viên/ Đối tác gửi khiếu nại qua email: support@lastsave.vn hoặc tổng đài 024-22606074 (từ thứ 2 đến thứ 6).

* Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên hoặc Bộ phận Kinh doanh sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Đối tác. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.

* Bước 3: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Công ty đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Thành viên/Đối tác không quá 90 ngày.

* Bước 4: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để thực hiện (Bộ phận Kế toán – Tài chính, Bộ phận Kỹ thuật…) và gọi điện xác nhận với Thành viên/Đối tác về kết quả khiếu nại đã được giải quyết.

 

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản trị Website Lastsave.vn đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin của Thành viên. Để hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, yêu cầu các thành viên tham gia Website Lastsave.vn lưu ý và tuân thủ các nội dung như sau:

 

* Thành viên không nên đưa thông tin chi tiết về tài khoản của mình với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của thành viên qua Internet hoặc email.

 

VI. Quản lý thông tin xấu

1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.

 

2. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website Lastsave.vn khi phát hiện những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

3. Thành viên không sử dụng dịch vụ của Website Lastsave.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website Lastsave.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường, không được sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ phần ADPIA thực hiện các hành vi gây hại cho Lastsave.vn hoặc các đối tác của Lastsave.vn. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật, và Lastsave.vn sẽ có các hình thức xử lý riêng đối với từng trường hợp vi phạm.

 

4. Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website Lastsave.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Website Lastsave.vn trong bản Điều khoản sử dụng này.

 

5. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Website Lastsave.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website Lastsave.vn.

 

6. Thành viên không được phép:

 

* Chia sẻ, đăng tải đường dẫn (link) của Website Lastsave.vn lên các trang mạng xã hội của các cửa hàng/ đối tác liên kết với Công ty Cổ phần ADPIA dưới mọi hình thức. (Facebook Fanpage, Twitter, Pinterest, ...)

* Chạy quảng cáo đấu giá từ khóa thương hiệu của cửa hàng/ đối tác có liên kết với Công ty Cổ phần ADPIA trên tất cả các kênh quảng cáo search keyword như Google, Bing, Cốc Cốc, ... (bao gồm cả các từ khóa thương hiệu cố tình viết sai).

* Quảng cáo về cửa hàng/đối tác có liên kết với Công ty Cổ phần ADPIA thông qua các mạng xã hội (như Facebook, Pinterest, Twitter...) nhưng hiển thị nội dung dễ gây nhầm lẫn (làm khách hàng có thể nhầm tưởng đó là quảng cáo chính thức của cửa hàng/đối tác có liên kết với Công ty Cổ phần ADPIA trên mạng xã hội).

* Sử dụng layers, add-ons, iFrames, pop-up, pop-under, site-under, cookie dropping, công nghệ postview, và các hành vi khác gây hại cho cửa hàng/ đối tác có liên kết với Công ty Cổ phần ADPIA.

 

VII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

1. Khi thực hiện các giao dịch trên Website, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

 

2. Ban quản trị Website Lastsave.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản trị Website Lastsave.vn qua địa chỉ email: support@lastsave.vn. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Website Lastsave.vn.

 

3. Tuy nhiên, Ban quản trị Website Lastsave.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban Quản trị Website, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị Website gây ra.

 

VIII. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản trị Website Lastsave.vn

1. Quyền của Ban quản trị Website Lastsave.vn

1.1 Yêu cầu các Thương nhân, tổ chức, cá nhân giới thiệu, quảng bá thông tin trên Website Lastsave.vn (sau đây gọi tắt là "Đối tác") phải cung cấp đầy đủ và chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin có liên quan đến hàng hóa, dịch vụ, khuyến mại, tuân thủ các quy định của Luật Thương Mại và và các quy định pháp luật có liên quan về hoạt động khuyến mại.

 

1.2 Yêu cầu người xem thông tin trên Website Lastsave.vn (sau đây gọi tắt là "Thành viên") đăng ký kê khai thông tin cá nhân theo mẫu quy định tại Websie Lastsave.vn theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp Công ty Cổ phần ADPIA có cơ sở để chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Website Lastsave.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Website Lastsave.vn, Ban quản trị Website có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng Dịch vụ của Thành viên sau khi gửi thông báo vào địa chỉ email mà Thành viên đã cung cấp.

 

1.3 Có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng Dịch vụ và quyền của Thành viên nếu phát hiện Thành viên có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Thành viên khác của Website Lastsave.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam hoặc các hành động khác có thể gây bất lợi cho Website Lastsave.vn hoặc các đối tác của Lastsave.vn.

 

1.4 Giữ bản quyền sử dụng Dịch vụ và các nội dung, hình ảnh giao dịch trên Websie Lastsave.vn theo quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Lastsave. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp tài sản sở hữu trí tuệ của Công ty Cổ phần ADPIA dưới mọi hình thức.

 

1.5 Có quyền thay mặt Thành viên thương lượng với Đối tác phương thức giải quyết các khiếu nại phát sinh trong quá trình Thành viên sử dụng dịch vụ tại Website Lastsave.vn.

 

1.6 Trong trường hợp thành viên còn tiền tích lũy chưa sử dụng trên trang Lastsave tuy nhiên không có bất kỳ hoạt động nào trong vòng 1 năm, Ban quản trị có quyền quyết định việc xử lý số tiền  tích lũy trước đó của thành viên.

 

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản trị Website Lastsave.vn

2.1 Chịu trách nhiệm xây dựng Website Lastsave.vn bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Website Lastsave.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép.

2.2 Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia trên Website Lastsave.vn.

 

2.3 Tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Website Lastsave.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện pháp luật cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các Thương nhân, Thành viên tham gia Website Lastsave.vn.

 

2.4 Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của Đối tác, Thành viên về mọi vấn đề liên quan đến quá trình giao dịch tại Website Lastsave.vn.

 

2.5 Đảm bảo an toàn và ổn định cho hệ thống kỹ thuật của Website Lastsave.vn.

 

2.6 Công bố trên website Lastsave.vn nội dung Điều khoản sử dụng và mọi sửa đổi, bổ sung có liên quan.

 

2.7 Cam kết tư vấn, hỗ trợ Thành viên về mọi vấn đề phát sinh trong quá trình xem thông tin sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại do Công ty Cổ phần ADPIA giới thiệu.

 

2.8 Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và các chính sách mà công ty đã công bố theo từng thời kỳ.

 

IX. Quyền và trách nhiệm của Thành viên tham gia Website Lastsave.vn

1. Quyền của Thành viên Website Lastsave.vn

1.1 Khi đăng ký trở thành thành viên của Website Lastsave.vn và Ban quản trị Website Lastsave.vn đồng ý, thành viên sẽ được sử dụng thông tin trên Website Lastsave.vn.

 

1.2 Thành viên sẽ được cấp một tài khoản và mật khẩu riêng để được sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Website Lastsave.vn

 

1.3 Thành viên sẽ được nhân viên của Công ty Cổ phần ADPIA hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xem thông tin sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Website Lastsave.vn.

 

1.4 Thành viên sẽ được trả thưởng bằng tiền tích lũy cho các đơn hàng mua tại Website Lastsave.vn hoặc Website của các Đối tác thông qua liên kết đặc biệt tại Website Lastsave.vn, mức trả thưởng sẽ phụ thuộc vào giá trị sản phẩm, dịch vụ đã mua (và không có đổi trả) của Thành viên, và có thể thay đổi theo từng thời điểm. Thành viên có quyền yêu cầu rút tiền  (theo công thức 1 đồng Ls =  1 VNĐ) và nhận tiền bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng hoặc mua E-voucher với giá trị tương ứng được cung cấp trên website Lastsave.vn (nếu có). Công ty Cổ phần ADPIA thực hiện giữ lại phần thuế thu nhập cá nhân đối với tất cả các giao dịch chuyển tiền. Các thông tin về việc trả thưởng, quy đổi điểm, phí rút tiền, thuế thu nhập cá nhân khi có thay đổi sẽ được cập nhật trên Website Lastsave.vn.

 

1.5 Ban quản trị Website khuyến khích các Thành viên đóng góp ý kiến cho Website Lastsave.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị có thể được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Ban quản trị Website Lastsave.vn.

 

2. Nghĩa vụ của Thành viên Website Lastsave.vn

2.1 Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

 

2.2 Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị Lastsave.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

 

2.3 Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Website Lastsave.vn và những thông tin đăng tải lên Website Lastsave.vn là chính xác.

 

2.5 Thành viên có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch hỗ trợ Ban quản trị Lastsave.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh.

 

2.6 Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Website Lastsave.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website Lastsave.vn hay sử dụng dịch vụ của Website Lastsave.vn vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, gây hại tới Lastsave.vn hoặc các đối tác của Lastsave.vn. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

 

2.7 Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website Lastsave.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Website Lastsave.vn trong Quy định này.

 

2.8 Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Website Lastsave.vn dưới mọi hình thức cũng như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website Lastsave.vn.

 

2.9 Trong trường hợp vi phạm các cam kết, nghĩa vụ tại Quy chế này thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật. Đồng thời, Thành viên vi phạm còn phải thanh toán, bồi thường cho Website Lastsave.vn toàn bộ các thiệt hại thực tế phát sinh từ việc vi phạm này.

X. Điều khoản áp dụng

Điều khoản sử dụng này của Website Lastsave.vn chính thức có hiệu lực áp dụng kể từ thời điểm được đăng chính thức đăng tải trên website Lastsave.vn (Công ty Cổ phần ADPIA) có quyền điều chỉnh, bổ sung các điều khoản trong Điều khoản sử dụng này này bằng cách thông báo công khai trên Website Lastsave.vn cho các Thành viên/Đối tác.

 

XI. Điều khoản cam kết

Công ty Cổ phần ADPIA cam kết thực hiện đúng các quy định trong Điều khoản sử dụng này trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ giới thiệu, quảng bá thông tin trực tuyến trên website Lastsave.vn. Đồng thời, Công ty Cổ phần ADPIA cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo theo quy định pháp luật.

Mọi thắc mắc liên quan tới Điều khoản sử dụng của website xin vui lòng liên lạc qua thông tin liên hệ sau:

 

- Website Lastsave.vn

- Công ty/Tổ chức: Công ty Cổ phần ADPIA

- Địa chỉ: Tầng 30, tòa nhà Handico, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Tel: 024-22606074

- Email: support@lastsave.vn

 

login