CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Những điều khoản về chính sách thông tin cá nhân dưới đây được áp dụng cho toàn bộ người dùng và Nhà cung cấp trên trang web lastsave.vn.

Xin hãy đọc kỹ toàn bộ thỏa thuận trước khi tham gia.
Một khi bạn đã đăng ký tài khoản trên lastsave.vn, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản được đưa ra trong bản chính sách này.
Bản cập nhật mới nhất sẽ được đăng tại đây và Lastsave sẽ không thông báo trực tiếp đến từng đối tác. Để cập nhật những chính sách mới nhất xin vui lòng quay lại trang này.

 

Biện pháp bảo mật hệ thống thông tin an toàn cho doanh nghiệp

 

1. Thu thập thông tin cá nhân:

Khi đăng ký tài khoản lastsave.vn, Ban quản trị website có thể yêu cầu thành viên cung cấp một số thông tin sau: Họ tên, Email, Số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng (phục vụ cho việc thanh toán).

Sau khi đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ gửi mã OTP xác nhận qua zalo ( với hình thức đăng ký bằng SĐT) và OTP qua email ( với hình thức đăng ký bằng email), bạn sẽ cần nhập mã OTP xác thực tài khoản để đăng nhập.

Chúng tôi có thể gửi các email hoặc mã OTP qua zalo  liên quan tới việc xác nhận, thay đổi thông tin tài khoản, thông báo các chương trình khuyến mãi, báo cáo kết quả hoạt động... vào địa chỉ email được xác nhận của bạn. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được giải quyết khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra với tài khoản.

 2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân:

a. Cụm từ "thông tin cá nhân" được hiểu là mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó. Theo đó, Ban quản trị website lastsave.vn sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của Thành viên tại máy chủ hệ thống và chịu trách nhiệm về việc bảo đảm an toàn cho các thông tin này.

b. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân là từ khi Thành viên khởi tạo tài khoản đến trong suốt quá trình hoạt động của Website lastsave.vn.

c. Thành viên cũng có thể xóa tài khoản cá nhân mình tại địa chỉ: https://www.lastsave.vn/delete-account.

3. Về việc sử dụng thông tin cá nhân:

Ban quản trị website lastsave.vn có thể sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên.

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và Website lastsave.vn.

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên cũng như các hoạt động gian lận khác.

- Liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

4. Về việc liên kết với các website khác:

- Website lastsave.vn có thực hiện việc liên kết với nhiều website khác. Ban quản trị website không chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến việc Thành viên cung cấp bất kỳ thông tin nào về tài khoản và mật khẩu Website lastsave.vn trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ website lastsave.vn.

5. Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba:

Website lastsave.vn không cung cấp thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Chỉnh sửa & Bảo mật:

Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là do Thành viên quản lý. Do đó, Thành viên phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào nằm ngoài các nguyên nhân phát sinh từ website lastsave.vn, Ban quản trị website  sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Website lastsave.vn có sử dụng thông tin từ tài khoản Google/ Facebook/Zalo của bạn trong trường hợp bạn quyết định sử dụng tài khoản Google/ Facebook/Zalo để đăng ký, đăng nhập vào Website lastsave.vn hoặc sử dụng chức năng mời bạn bè của Website lastsave.vn. Các thông tin này bao gồm:

- Email, giới tính, ngày sinh: được dùng để tạo tài khoản và xác thực thông tin cá nhân của bạn

- Danh sách các liên hệ: được dùng khi bạn muốn gửi thư mời bạn bè tham gia Website lastsave.vn.

Trong trường hợp Thành viên muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, Thành viên dùng chức năng "Chỉnh sửa tài khoản" để thay đổi các thông tin cá nhân.

Mọi vấn đề khúc mắc liên quan tới tài khoản và việc bảo mật thông tin cá nhân, Thành viên có thể liên hệ với Ban quản trị Website qua email support@lastsave.vn để được hỗ trợ.

login