CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Cám ơn Quý khách đã quan tâm và truy cập vào website Lastsave.vn (“Lastsave.vn”; “Chúng tôi”). Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý Khách Hàng.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho Quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến Quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Khi đăng ký tài khoản Lastsave.vn, Ban quản trị website có thể yêu cầu thành viên cung cấp một số thông tin sau: Họ tên, Email, Số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng (phục vụ cho việc thanh toán).

Sau khi đăng ký tài khoản Lastsave, bạn cần đăng nhập vào email cá nhân để xác nhận thông tin. Chúng tôi có thể gửi các email liên quan tới việc xác nhận, thay đổi thông tin tài khoản, thông báo các chương trình khuyến mãi, báo cáo kết quả hoạt động... vào địa chỉ email được xác nhận của bạn. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được giải quyết khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra với tài khoản.

Website Lastsave.vn có sử dụng thông tin từ tài khoản Google/Facebook/Zalo của bạn trong trường hợp bạn quyết định sử dụng tài khoản Google/Facebook/Zalo để đăng ký, đăng nhập vào website Lastsave.vn hoặc sử dụng chức năng mời bạn bè của website Lastsave.vn. Các thông tin này bao gồm:

* Email, giới tính, ngày sinh: được dùng để tạo tài khoản và xác thực thông tin cá nhân của bạn.

* Danh sách các liên hệ: được dùng khi bạn muốn gửi thư mời bạn bè tham gia website Lastsave.vn.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

a. Cụm từ "thông tin cá nhân" được hiểu là mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó. Theo đó, Ban quản trị website Lastsave.vn sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của Thành viên tại máy chủ hệ thống và chịu trách nhiệm về việc bảo đảm an toàn cho các thông tin này.

b. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân là từ khi Thành viên khởi tạo tài khoản đến trong suốt quá trình hoạt động của website Lastsave.vn.

c. Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ tại địa chỉ: https://www.lastsave.vn/delete-account.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Ban quản trị website Lastsave.vn có thể sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để:

* Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên.

* Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và website Lastsave.vn.

* Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên cũng như các hoạt động gian lận khác.

* Liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

4. Về việc liên kết với các website khác

Website Lastsave.vn có thực hiện việc liên kết với nhiều website khác. Ban quản trị website không chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến việc Thành viên cung cấp bất kỳ thông tin nào về tài khoản và mật khẩu website Lastsave.vn trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ website Lastsave.vn.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Khách hàng

Lastsave.vn không cung cấp thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp một số hoạt động cần thiết dưới đây:

Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó được yêu cầu bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

CÔNG TY CỔ PHẦN ADPIA

Trụ sở chính: Tầng 30 tòa nhà Handico Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 2260 6075

7. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

8. Bảo mật thông tin tài khoản

Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là do Thành viên quản lý. Do đó, Thành viên phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào nằm ngoài các nguyên nhân phát sinh từ website Lastsave.vn, Ban quản trị website  sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

icon