GIỚI THIỆU

1. Thành viên đăng ký tham gia trên Website Lastsave.vn ("Thành viên") là cá nhân có nhu cầu tìm kiếm thông tin sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại và mua hàng trên website này. Thành viên phải đăng ký kê khai các thông tin cá nhân theo đúng quy định của pháp luật và chỉ có thể sử dụng dịch vụ của website Lastsave.vn sau khi được Ban quản trị website Lastsave.vn chính thức công nhận hoàn tất thủ tục đăng ký làm Thành viên. Thành viên sử dụng trang web này phải đồng ý rằng:

  • Bạn là một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
  • Việc bạn truy cập trang web này tại mọi thời điểm, địa điểm bạn phải thực hiện đầy đủ Điều khoản sử dụng của website.
  • Mỗi cá nhân chỉ được phép tạo một tài khoản tại website Lastsave.vn. Bạn phải bảo vệ mật khẩu của bạn và giám sát các thông tin có liên quan đến tài khoản của bạn, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cả về việc tài khoản của bạn được sử dụng bởi bất cứ ai mà bạn cho phép truy cập vào nó.
  • Các thông tin mà bạn cung cấp cho Ban quản trị Website Lastsave.vn là thông tin cá nhân của bạn, các thông tin đó là chính xác, đầy đủ và đúng sự thật.

2. Ban quản trị Website Lastsave.vn là đội ngũ các nhân viên của Công ty Cổ phần ADPIA, chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Website Lastsave.vn.

icon