0

Cách thức mời thành viên

Mời bạn bè tham gia Lastsave qua đường dẫn hoặc mã giới thiệu của bạn để cùng nhau tận hưởng ưu đãi mua sắm.
Đăng ký tài khoản nhận ngay 10k cho cả bạn và thành viên.
Giới thiệu nhanh: zalo
Điều khoản và điều kiện: Chương trình mời thành viên
Bạn sẽ nhận được 10.000đ(*) tiền thưởng trong tài khoản Lastsave với mỗi lượt giới thiệu bạn bè đăng ký tài khoản Lastsave thành công (có áp dụng điều khoản & điều kiện).
Người được giới thiệu được xem là hợp lệ khi người đó thỏa tất cả các điều kiện bên dưới:
(1) Đăng ký tài khoản Lastsave thông qua đường dẫn liên kết hoặc mã giới thiệu
(2) Thực hiện mua sắm thành công qua Lastsave.
(3) Hoàn tiền từ các đơn hàng ở mục (2) của người được giới thiệu chuyển qua trạng thái "Đã xác nhận".
(4) Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng trên Lastsave.
(5) Tiền Thưởng 10.000đ của Người được giới thiệu sẽ chỉ chuyển sang "Đã xác nhận" khi thỏa tất cả các điều kiện của chương trình

Thông tin chi tiết về các điều kiện nhận thưởng:
(1.1) Người được giới thiệu cần đăng ký tài khoản thông qua một thiết bị duy nhất
(1.2) Giao dịch mua hàng đầu tiên của người được giới thiệu không bao gồm các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mới
(2.1) Đơn hàng đầu tiên không được áp dụng các chương trình khuyến mãi khác đối với khách hàng mới. (2.2) Bất kỳ trường hợp đơn hàng bị từ chối/hủy/đổi trả/hoàn trả đều sẽ không hợp lệ trong chương trình.

Lưu ý: Lastsave có quyền sửa đổi danh sách này.
Trạng thái của phần thưởng giới thiệu sẽ xuất hiện là "Đang chờ xử lý" trong cả hai tài khoản sau khi người bạn được giới thiệu của bạn đăng ký.
Trạng thái của phần thưởng giới thiệu sẽ chuyển sang "Đã xác nhận" khi người bạn được giới thiệu của bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí được đánh dấu ở trên.
Trạng thái của phần thưởng giới thiệu có thể mất đến 48 giờ để cập nhật thành 'Đã xác nhận' kể từ thời điểm tất cả các tiêu chí được đáp ứng.

Những trường hợp bên dưới sẽ được coi là không hợp lệ để nhận tiền thưởng:
(i) Tự giới thiệu bản thân.
(ii) Đăng đường dẫn giới thiệu trên bất cứ trang web/fanpage của đối tác Lastsave.
(iii) Các hành vi có mục đích tạo lưu lượng truy cập đến các trang chứa đường dẫn giới thiệu của bạn.
(iv) Các trường hợp được Lastsave xác định không tuân theo mục đích chương trình giới thiệu bạn bè của Lastsave.
(v) Người giới thiệu và người được giới thiệu dùng chung một thiết bị (điện thoại) để đăng ký tài khoản Lastsave.

Lastsave có quyền sửa đổi các điều khoản & điều kiện của chương trình. Các trường hợp vi phạm đều không hợp lệ để nhận tiền thưởng và có thể dẫn đến việc vô hiệu hóa tài khoản Lastsave nếu cố tình vi phạm nhiều lần.