THÔNG TIN CHIẾN DỊCH

Sau 15 năm đi vào hoạt động đến nay MediaMart đã sở hữu chuỗi hơn 350 siêu thị điện máy tại 32 tỉnh/ thành phố lớn trên cả nước.

04 năm liên tiếp MediaMart được vinh danh trong “Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín Việt Nam”, “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” (VNR500). Có được kết quả này là nỗ lực không ngừng của tập thể hơn 5000 CBNV công ty CP MediaMart Việt Nam trong việc xây dựng một thương hiệu uy tín, tin cậy và có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.

>>Chính sách hoa hồng(CPS)

 
Chỉ tiêu doanh số Roler và Coex khoán/ tháng
Commission cho cho PUB Thưởng doanh số thực đạt trên chi tiêu khoán hàng tháng
( Thưởng thêm cho PUB)
2,2% Đạt 100% Đạt từ 90% đến <100% Đạt từ 70% đến <90% Đạt từ 50% đến <70% Đạt <50%
Tổng Roler & Coex 3.000.000.000 2,2% 1,1% 0,8% 0,5% 0,4% 0,3%
Chỉ tiêu doanh số khoán/ tháng Commission cho cho PUB Thưởng doanh số thực đạt trên chi tiêu khoán hàng tháng
( Thưởng thêm cho PUB)
Tổng ngành hàng 4.000.000.000 Đạt 100% Đạt từ 90% đến <100% Đạt từ 70% đến <90% Đạt từ 50% đến <70% Đạt <50%
Tivi,audio 1.100.000.000 0,8% 1,35% 1,08% 0,81% 0,54% 0,38%
Laptop,PC, TBVP 300.000.000 0,54% 0,81% 0,65% 0,54% 0,38% 0,27%
Phụ kiện số (Trừ PK Apple) 100.000.000 1,62% 1,08% 0,81% 0,54% 0,38% 0,27%
Điện lạnh 1.200.000.000 1,08% 1,08% 8,10% 0,54% 0,38% 0,27%
Gia dụng 1.000.000.000 1,62% 1,08% 0,81% 0,54% 0,38% 0,27%
Điện thoại, Tab, Phụ kiện Apple 150.000.000 0,27% 0,27% 0,22% 0,16% 0,11% 0,05%
Điện thoại, Tab thương hiệu khác 150.000.000 0,54% 0,54% 0,43% 0,32% 0,27% 0,16%

>>Điều kiện chấp nhận đơn hàng:

Khách hàng mua hàng và hoàn thành thanh toán, không đổi trả hàng 

 

>>Điều kiện từ chối đơn hàng:

Khách hàng không nghe máy, nhận hàng và không thanh toán, khách hàng trả hàng

 

>>Cookie days: 7 ngày

 

 

login