THÔNG TIN CHIẾN DỊCH

Target: Người bán mới gia nhập vào TikTok Shop Việt Nam

Các bước thực hiện: 
(1) Nhà Bán Hàng nhấp chuột vào link affiliate của Adpia 

(2) Nhà Bán Hàng nhập thông tin số điện thoại, email và xác nhận mật khẩu tài khoản

(3) Nhà Bán Hàng xác thực mã OTP thành công

(4) Nhà Bán Hàng điền đầy đủ thông tin xác thực giấy tờ

(5) Nhà Bán Hàng đăng tải hình ảnh CCCD/CMND/Hộ chiếu thành công lên hệ thống

(6) Nhà Bán Hàng nhận email thông báo xác thực giấy tờ thành công từ TikTokShop

(7) Nhà Bán Hàng đăng tải ít nhất 01 sản phẩm với số lượng tồn kho lớn hơn 0 thành công (CPA)

Điều kiện chấp nhận: 

Nhà bán hàng chưa có thông tin / mã ID Seller trùng khớp với hệ thống của TikTok Shop.

Nhà bán hàng được xác thực giấy tờ đăng ký thành công

Người bán hàng đăng ký thành công trên liên kết kênh đã được tạo cho ADPIA.

Người bán hàng tải lên thành công ít nhất 01 sản phẩm với số lượng tồn kho > 0.

Người bán hàng phải hoàn thành đầy đủ 07 bước.

Mỗi một Nhà bán hàng chỉ đăng ký tạo 01 gian hàng với 01 Chứng minh nhân dân.

Điều kiện từ chối:
Chính sách hoa hồng: 26,000Đ/CPA

Nghiêm cấm các hành vi gian lận/ Fraud/ Cheat: Các dấu hiệu của hành vi gian lận:

Nhà bán hàng đã có thông tin / mã ID Seller trùng khớp với hệ thống của TikTok Shop.

Nhà bán hàng xác thực giấy tờ thất bại.

Nhà bán hàng không được ghi nhận đăng ký thông qua được link tạo riêng cho ADPIA.

Nhà bán hàng không đăng tải ít nhất 01 sản phẩm với số lượng tồn kho >0.

Nhà bán hàng không đảm bảo thực hiện đủ 7 bước nêu trên.

Nhà bán hàng đăng ký nhiều hơn một lần với nhiều hơn 1 shop và nhiều hơn 1 ID.

Các chỉ tiêu khác được xác định bởi Khách Hàng theo từng thời điểm.

1. Đặt tên shop giống nhau - tương tự nhau. Tên shop để trống (NULL)

2. Shop lên duy nhất 1 sản phẩm và không ra đơn, không duy trì các hoạt động livestream, bán hàng, tương tác.

3. Tỷ lệ lead bị hủy của Publisher cao, từ 30% trở lên.

4. Trong vòng 1 tháng, kể từ ngày tạo shop. Nếu shop không phát sinh hoạt động đăng nhập/ tương tác/ phát sinh tối thiểu 1 đơn hàng và doanh thu thì trường hợp này được đánh giá là gian lận.

login