0

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thông tin về các phương thức thanh toán

a) Thanh toán giữa người mua – người bán (khách hàng và đối tác/Lastsave)

Bước 1:

Dựa trên thông tin tham khảo, người mua đưa ra quyết định đặt hàng trực tuyến bằng cách nhấn vào nút “Mua hàng”. Lựa chọn phương thức thanh toán và thực hiện thanh toán trực tuyến hoặc COD.

Bước 2:

Khách hàng chọn hình thức thanh toán mong muốn, bao gồm thanh toán bằng thẻ nội địa/thẻ quốc tế (Visa, Master Card...) thông qua cổng thanh toán trực tuyến hoặc COD. Sau đó tiến hành thanh toán.

 

b) Thanh toán giữa đối tác (người bán, nhà cung cấp…) và Ban quản lý Website.

Theo thông tin thanh toán nêu rõ trong hợp đồng ký kết.

 

c) Hoàn tiền giữa người mua và Lastsave

Hàng tháng, dựa vào doanh số mua hàng và tỷ lệ thỏa thuận hoàn tiền giữa khách hàng và lastsave (thông tin trên website) thì lastsave sẽ hoàn lại tiền cho khách hàng. Số tiền hoàn sẽ được hiển thị, theo dõi trên tài khoản của khách hàng tại lastsave.vn.