0

[BISHIN & OKAMI] Bonus ngất ngay - Đẩy ngay số lớn

Còn gì dzui hơn khi nghe tin các chiến dịch Bisin & Okami đang bonus đậm sâu, nhân dịp này mình đổ mạnh traffic tăng doanh thu khủng thôi nào!

Còn gì dzui hơn khi nghe tin các chiến dịch Bisin & Okami đang bonus đậm sâu, nhân dịp này mình đổ mạnh traffic tăng doanh thu khủng thôi nào!

okami-bishin

🤩 Đơn hàng 1 sản phẩm bonus 30.000đ

🤩 Đơn hàng 2 sản phẩm bonus 100.000đ

🤩 Đơn hàng 3 sản phẩm bonus 200.000đ

❌ Chương trình có hạn chỉ áp dụng cho 100 đơn hàng đầu tiên

❌ Không quy định pub mới pub cũ, chỉ cần có đơn là có tiền

👉 Những pub đã tham gia hãy tập trung đẩy số trong tuần lễ vàng để tận hưởng cảm giác doanh thu tăng vèo vèo!

👉 Những ai chưa tham gia thì hãy đăng ký và bắt đầu đẩy số ngay hôm nay thôi nào!